Boomhut

Boomhut

Boomhut

Boomhut

Voor hoogbegaafde kinderen

 
We zijn ervan overtuigd dat elk kind kan leren. Niet iedereen doet dat op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. 
Op KC Wilhelmina proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Door middel van ons onderwijs willen wij ook voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van begaafde kinderen. Wij zijn ons ervan bewust dat niet ieder begaafd kind gelijk is. De begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wordt grotendeels uitgevoerd door compacten en verrijken van de reguliere leerstof binnen de eigen klas. Voor het aanbod in de klas betekent dit dat de extra taken die de leerlingen aangeboden krijgen hen uitdagen en een probleemgericht karakter hebben (Drent & van Gerven, 2012). 
Er is echter een deel van deze groep leerlingen voor wie dit aanbod nog niet passend genoeg is. Bij deze groep meer – of hoogbegaafde leerlingen is er sprake van een andere onderwijsbehoefte. Dit zijn de kinderen die een nóg specifiekere ondersteuning nodig hebben.
Om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen tot hun recht komen en zij hun (cognitieve) talenten kunnen ontwikkelen, komt deze groep eenmaal per week samen in ‘De Boomhut’. Middels deze wekelijkse bijeenkomsten in ‘De Boomhut’ geeft KC Wilhelmina vorm aan onderwijs van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De Boomhut is dus bedoeld voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere leerjaarstof én de extra taken die in de klas worden aangeboden. De Boomhut biedt deze groep leerlingen ruimte om samen te werken met gelijkgestemden, een andere manier van denken en om zich op hun eigen niveau verder te ontwikkelen.