Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over een bepaalde zaak op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen op de school. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Mocht u uw klacht eerst willen bespreken met een onafhankelijk persoon, dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid om contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon
Ouders kunnen in het kader van de Klachtenregeling contact opnemen met een vertrouwenspersoon op school of de externe vertrouwenspersoon van KC Wilhelmina.


Ook onze medewerkers kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie of andere zaken waarbij vertrouwelijkheid gewenst is. In deze gevallen kunnen zij ook terecht bij onze externe vertrouwenspersoon.
 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Leo Savelkouls  (huisarts)
Telefoon: 0492-523225
infobsp@huisartsen-lelie.nl
 
Reglement
Lukt het u niet om het op de school van uw kind op te lossen? KC Wilhelmina is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Zoals omschreven in het Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs dient u de klacht eerst voor te leggen bij het schoolbestuur. Dit doet u door een email te sturen naar m.berlijn@wilhelminaschool  of een brief te sturen naar KC Wilhelmina, Bachlaan 9, 7507RM Helmond, t.a.v.  Misha Berlijn.
Bent u ontevreden met de klachtafhandeling van het schoolbestuur, dan kunt u deze voorleggen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Klik hier om het document ‘Klachtenregeling ’ te downloaden.