Missie en Visie

Missie

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Met de benodigde kennis en vaardigheden leren we onze kinderen over zichzelf in relatie tot de wereld om hen heen. We bereiden ze voor op een toekomst, waarin zij bij het najagen van hun dromen zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan en elkaar ondersteunen waar nodig.   

Visie 

Leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om te leren. Het krijgen van goed onderwijs is ook bevorderend voor het welbevinden. Op het KC Wilhelmina zijn we ervan overtuigd dat goed onderwijs begint bij goede leerkrachten die zowel op didactisch als op pedagogisch gebied zich blijven ontwikkelen. Naast het aanleren van basisvaardigheden hebben we ook veel aandacht voor muziek-, bewegingsonderwijs, creatieve ontwikkeling en cultuur. Dit draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen.
In een veilige en natuurlijke leeromgeving met veel uitdagende gezamenlijke (leer)activiteiten stimuleren we elk kind om boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen, zonder hierbij de ander uit het oog te verliezen. We zien leren daarom niet alleen als een individueel proces, maar leren doe je ook met en van elkaar.

Kernwaarden

Plezier en trots, dat is wat we iedere dag voor ieder kind, maar ook voor de andere betrokkenen bij onze school willen bereiken. Plezier doordat eenieder zich prettig voelt en het goed heeft in de school. Trots, doordat we op onszelf en elkaar vertrouwen, uitdagingen aangaan en ons ontwikkelen. Om dit te bereiken hebben we drie kernwaarden vastgesteld. 
 

Respectvol

We staan open voor ieders eigenheid en iedereen is gelijk. Wij gaan respectvol om met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen. Deze diversiteit wordt aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. We werken vanuit vertrouwen, waarbij ieder optimaal tot zijn recht komt en handelt in het belang van de school en de organisatie als geheel. 
We brengen dit in de praktijk door ruimte te geven voor opvattingen van anderen, te handelen vanuit gelijkwaardigheid, bij te dragen aan openheid en eerlijkheid, problemen op te lossen door deze te benoemen en te bespreken en vertrouwen te hebben in de leerlingen, ouders, school, stichting en samenwerkingspartners.
 

Verbindend

We staan met beide benen in de samenleving. We gaan relaties aan met kinderen, ouders, collega’s en partners en zien de waarde die we aan elkaar kunnen toevoegen.  We werken samen om leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de samenleving. We stimuleren de wisselwerking tussen leren op school en leren buiten de school. 
We laten dit zien in concreet waarneembaar gedrag door betrokkenheid te tonen bij de omgeving. Ook zien en benutten we kansen voor samenwerking. Daarnaast tonen we oprechte interesse in de ander en zien we elkaars mogelijkheden. 
 

In ontwikkeling

We geven goed onderwijs en benutten de talenten van de leerlingen. Bij het formuleren van onze ambities tonen we lef en passie, we hebben oog voor vernieuwing en verbetering. 
We halen het beste uit onszelf en de ander door het werken aan de eigen professionaliteit, talenten van leerlingen te zien en te benutten en werk van hoge kwaliteit af te leveren. We nemen initiatief om verbeteringen aan te brengen, innovaties op gang te brengen en het beste uit ons zelf en de ander te halen.

 

 

 

Cookie instellingen