Ondersteuning

 

Ondersteuningsprofiel KC Wilhelmina

Deze beschrijving is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. Het ondersteuningsprofiel helpt verwachtingen af te stemmen tussen ouders en school. * Ondersteuningsprofiel

 

Zorgbeleid KC Wilhelmina   

Het team van de Wilhelminaschool verzorgt buurtnabij onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. In dit document leggen wij, de intern begeleiders van de school, uit hoe de zorg op onze school in grote lijnen vorm wordt gegeven.  *Zorgbeleid  
 

Samenwerkingspartners 

*Jeugdgezondheidszorg
*Sociale teams Helmond 
*Samenwerkingsverband Helmond - Peelland 

 

Cookie instellingen