Digi les

Digi les

Digi les

Digi lesLeerlingen groeien op in een digitale wereld. Ze moeten hun weg kunnen vinden in de digitale samenleving en veilig, creatief en kritisch kunnen handelen. Naast taal, rekenen en andere vakken moeten leerlingen o.a. goed leren werken met de computer of kritisch kunnen omgaan met online bronnen. 

De digitale lessen op onze school staan in het teken van het aanleren van ‘digitale geletterdheid’ bij kinderen.  

Digitale geletterdheid gaat over alles wat iemand in een digitale samenleving moet kunnen en kennen:

· ICT- basisvaardigheden: het kunnen omgaan met ICT 

· Mediawijsheid: het bewust, kritisch en actief kunnen omgaan met media 

· Informatievaardigheden: het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie online  

· Computational thinking: het problemen zo kunnen formuleren dat ze op te lossen zijn met de computer of andere digitale tools.

De digitale lessen vinden plaats in de groepen vier tot en met acht en worden gegeven door een vakdocent.  

In alle groepen kunnen de kinderen beschikken over IPads of laptops, deze worden in de groepen 3 t/m 8 onder andere ingezet bij taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.