Natuuronderwijs & Kinderboerderij

Natuuronderwijs & Kinderboerderij

Natuuronderwijs & Kinderboerderij

Natuuronderwijs & Kinderboerderij

Op KC Wilhelmina genieten we van een prachtige groene omgeving die de kinderen vele kansen biedt om te kunnen spelen, ontdekken en leren in een natuurlijke omgeving.  
Door de kinderen van alle groepen in meer of mindere mate te betrekken bij de kinderboerderij, de bostuin en de kweektuin, wordt er gewerkt aan verschillende doelstellingen: 

 

  • Kinderen zijn zich meer bewust van de seizoenen; 

  • Kinderen zijn fysiek buiten met en in de natuur bezig; 

  • Kinderen ontwikkelen een respect voor de natuur, dieren en het milieu; 

  • De saamhorigheid wordt bevorderd door samen te spelen, leren, ontdekken en zorg te dragen voor de natuur om ons heen; 

  • Kinderen doen kennis op over de verzorging van, het omgaan met de dieren in onze kinderboerderij (en dieren in het algemeen) en leren dat we samen de verantwoording dragen voor het welzijn van deze dieren; 

  • Kinderen doen kennis op over het kweken van gewassen in onze eigen moestuin en leren hoe ze deze moeten verzorgen en verwerken; 

  • Kinderen worden zich bewust van hun rol in de zorg voor het milieu. 

 

Verder zal ook 1 x per jaar een schoolbreed thema worden georganiseerd wat in het teken zal staan van Natuur en Milieu Educatie.