Thema’s en projecten

Thema’s en projecten

Thema’s en projecten

Thema’s en projecten

Op de Wilhelminaschool werken we veel aan de hand van  thema’s. Thematisch werken doen we vooral om de verbinding met elkaar te vergroten. Daarnaast willen we ook de betrokkenheid vergroten van onze leerlingen. Een gezamenlijk thema en thematisch werken sluit hier mooi bij aan.
Twee maal per jaar vindt er een school-breed thema plaats waarbij alle groepen (groep 1 t/m 8) drie á vier weken aan de slag gaan rondom een zelfde thema. Dit kan zijn middels knutselactiviteiten, onderzoeksvragen, excursies en een gevarieerd aanbod aan lessen. Deze thema’s worden op een feestelijke manier geopend en afgesloten, bijvoorbeeld middels een expositie voor ouders.
Daarnaast werken de groepen 1 t/m 4 gedurende het schooljaar rondom verschillende thema’s. In de groepen 5 t/m 8 wordt, naast het werken met thema’s, ook gewerkt met projecten aan de hand van onze Wereldoriëntatie methode. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden hierbij in samenhang aangeboden.
Cookie instellingen