Vieringen

Vieringen

Vieringen

Vieringen

Op KC Wilhelmina vinden we samen vieren heel belangrijk. In een maatschappij waarbij het belang van het individu steeds meer voorop lijkt te staan, streven we juist naar gezonde onderlinge verhoudingen en aandacht voor elkaar. Samen vieren hoort hierbij. Bovendien leren kinderen zich al op jonge leeftijd te presenteren en samen met klasgenoten iet moois te creëren op het podium.

In alle klassen nemen kinderen deel aan weekvieringen, in kleine groepjes geven zij een presentatie in de vorm van een toneelstukje, quiz, muziekuitvoering, dansje, enz. Dit is iedere keer in een andere samenstelling, waardoor zij met verschillende kinderen leren samenwerken en elkaars kwaliteiten leren zien. 

Jaarlijks heeft iedere groep ook een maandviering waarbij alle kinderen uit de klas een rol spelen in een toneelstuk dat wordt opgevoerd voor alle ouders en kinderen van school. Hierbij wordt gezongen, gedanst en toneel gespeeld. De kinderen nemen hier ook een steeds grotere verantwoordelijkheid in de voorbereiding. Naarmate ze richting groep 8 gaan bedenken zij zelf de tekst en knutselen ze steeds meer voor het decor. 

Als klap op de vuurpijl is er ieder jaar een toneelvoorstelling (we noemen dit de jaarsluiting) in het mooie Helmondse theater “t Speelhuis”. Bij deze jaarsluiting spelen de kinderen uit groep 8 toneel, vormen 75 kinderen uit groep 6 en 7 het koor en voeren een aantal kinderen uit groep 3 t/m 5 een dansje op. Dit toneelstuk wordt door het team met hulp van een heleboel ouders volledig zelf in elkaar gezet. Zo schrijven we het verhaal helemaal zelf, verzorgen we de schmink voor de spelers en maken we kleding en decor. Kortom een geweldige en leervolle ervaring voor de kinderen en een fantastische happening voor iedereen die hieraan meewerkt.