inspectierapport bestuur 2023

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder bestuur in Nederland. De inspectie heeft in juni 2023 Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de school op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (zie Onderzoekskader 2021). Op alle drie de onderdelen scoren we voldoende (de maximale score).
Het rapport leest u hier.
Cookie instellingen